Skal en ESG-rapport være kedelig?

Det ser ud til, at professionelle investorer lægger større og større vægt på virksomhedernes bæredygtighed, når de skal tage en investeringsbeslutning. Når investorerne ser bæredygtighed som en risikofaktor, kommer emnet på dagsordenen på lige fod med prissætning, HR, digitalisering, produktsikkerhed, ud-eller indflytning af produktion samt salgsstrategi m.m. Det er rigtig godt nyt, hvis vi gerne vil have mere bæredygtige virksomheder og dermed samfund. Og hvem vil ikke det? Jo mere bæredygtighed kan integreres i virksomhedernes normale styring, jo bedre og jo mere effekt.

Det er rigtig godt nyt, hvis vi gerne vil have mere bæredygtige virksomheder og dermed samfund.

Derfor udkommer der også en syndflod af bæredygtighedsrapporter i denne tid. Virksomhederne motiveres af både pisk og gulerod, da virksomheder med over 250 ansatte skal rapportere om samfundsansvar. Men det skyldes også, at bæredygtighedsrapporten efterspørges af de professionelle investorer, når de skal prissætte en virksomhed. Og at den øvrige omverden efterspørger information om virksomhedernes bæredygtige aftryk.

Fælles standard på vej

For børsnoterede virksomheder er der ved at blive skabt en standard om at rapportere på 15 forskellige ESG-nøgletal (Environmental, Social og Governance). Det er Nasdaq, der står bag, og andre større virksomheder kan med fordel tilslutte sig denne standard. Det er også godt nyt – jo mere sammenlignelig rapporteringen bliver, jo mere konkret kan virksomhederne formulere deres mål for bæredygtighed. Og jo mere kan omverdenen holde virksomhederne op på indsatsen.

Det er også godt nyt – jo mere sammenlignelig rapporteringen bliver, jo mere konkret kan virksomhederne formulere deres mål for bæredygtighed.

På den anden side kan det godt være en kedelig omgang at stave sig igennem afrapporteringen af de 15 mål. Og så er vi tilbage ved overskriften: Nej, en ESG-rapport behøver ikke være kedelig. ESG-nøgletallene er jo ikke sat for sjov. De betyder noget for kunder, medarbejdere, ejere og det omgivende samfund. Så hvis du retter søgelyset lidt udad mod effekten af arbejdet med bæredygtighed, har du alle muligheder for at fortælle masser af relevante historier. Som endda helt af sig selv kommer til at levendegøre og formidle din virksomheds strategi for arbejdet med bæredygtighed. Og så er det jo altså ikke forbudt at bruge billeder til at bløde alt det mere tørre stof lidt op.

ESG-rapport for Ringkjøbing Landbobank

En af de første større opgaver for Jens ApS har været at udarbejde ESG-rapport 2019 for Ringkjøbing Landbobank. Kig selv, om du synes, den er kedelig. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er godt gammeldags stolt af resultatet. Du finder hele rapporten her: https://www.landbobanken.dk/wps/wcm/connect/landbobanken/b003d18e-8e86-48d9-ace3-e3ef12108973/ESG-rapport+2019+-+DK.pdf?MOD=AJPERES

Projektansvarlig og tekst: Jens Hansen

Art Director: Camilla Stokholm Rasmussen, Stokholm Creative

Brug for hjælp til ESG-rapportering?

Lad os tage en snak om, hvordan du får mest muligt ud af din ESG-rapport. Første kontakt er gensidigt uforpligtende – næste er penge værd!