Miljøstyrelsen

Informationskampagner om invasive arter

Invasive arter er i al stilfærdighed blevet et voksende problem for dansk natur. Det kan lyde mærkeligt, for vil vi ikke gerne have så mange forskellige arter som muligt i vores natur?

Men det er netop et af problemerne. Invasive arter er arter, som ikke kunne have etableret sig i dansk natur uden menneskets hjælp. De invasive arter kan imidlertid være til stor skade for hjemmehørende arter, når der kommer øget konkurrence om levesteder og fødegrundlag, risiko for spredning af smitsomme sygdomme, eller hvis de hjemmehørende arter bliver til fødegrundlag for de nye, invasive. Visse af de invasive arter kan også være til skade for menneskers sundhed.

Aros Kommunikation vandt i efteråret 2017 et offentligt udbud om at udarbejde informations­materiale om invasive arter:

 • Generel information og rådgivning om invasive arter
 • Specifikke indsatser i forhold til:
  • Haveplanter
  • Krebs
  • Mårhund
  • Kæledyr
  • Akvarier og havedamme

Der er flere målsætninger med indsatsen:

 • Generelt at informere og rådgive om invasive arter
 • At forebygge introduktion af yderligere invasive arter
 • At forebygge yderlige spredning af de 130 invasive arter, vi allerede har i dansk natur
 • At involvere befolkningen i at kortlægge forekomsten af invasive arter ved brug af Miljøstyrelsens indberetningsportal på mst.dk

Det har været en særdeles spændende opgave at arbejde med. Materialerne anvendes typisk i sam­arbejde med relevante partnere som dyrehandlere, jægere, havecentre og lystfiskere m.fl. samt i forbindelse med Miljøstyrelsens egne arrangementer, så der foretages ikke en central måling af effekten. Men der er lige fundet en ny invasiv krebs i Karup Å. Fundet blev indberettet til Miljøstyrelsen fuldstændig som ønsket, og det har derfor været muligt hurtigt at træffe foranstaltninger for at undgå yderligere spredning. Det er næppe kampagnens fortjeneste i dette tilfælde, men det er lige præcist den adfærd, Miljøstyrelsen gerne vil understøtte, og det kommer de udviklede materialer også til.

Projektansvarlig: Jens Hansen
Art Director: Iben Klokker Henriksen
Projektleder: Josephine Veile Platz