Fortællingen om eksportkredit gennem 100 år

I 2022 fyldte EKF Danmarks Eksportkredit 100 år som det kun tredje statslige eksportkreditselskab i verden. Belgien og England kom først. Jens ApS fik til opgave at markere jubilæet, og løsningen blev en digital tidslinje. Her ligger der 37 videoer med nedslag i eksportkredittens historie.

Materialet til videoerne er fundet hos en række meget hjælpsomme virksomheder, i avisarkiver, i erhvervsarkiver, på Det Kongelige Bibliotek og ikke mindst hos diverse billedbureauer. Det var en stor opgave i sig selv at finde materialet – prøv så at forestille dig, hvordan det har været at få clearet rettighederne!

Du finder tidslinjen her:

Vi frygtede, at 37 videoer med samme speaker ville blive for monotont, så vi valgte at fordele opgaven ud på to speakere – Maja Muhlack og Jens Zacho Boye.

Nogle af videoerne på tidslinjen suppleres med uddybende faktablade, man kan klikke sig ind på direkte fra tidslinjen.

Du finder eksempel på de uddybende faktablade her:

I de senere år har trenden internationalt været at slå de statslige eksportordninger sammen for at stå stærkere. Det har politikerne også ønsket i Danmark. I dag indgår EKF derfor i EIFO (Danmarks Eksport- og Investeringsfond) sammen med Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond.

Teamet

Opgaven blev løst af et godt hold bestående af:

Kim Kappelgaard Bove, kommunikationsdirektør hos EIFO. Tidligere Head of Communication hos EKF og øverste ansvarlige for markeringen af jubilæet

Karsten Ipsen – tidligere mangeårig medarbejder hos EKF og hovedansvarlig for at finde historierne frem og skrive grundteksten

Camilla Stokholm Rasmussen, grafiker hos Stokholm Creative. Ansvarlig for jubilæumskampagnens visuelle udtryk – herunder tidslinje, faktablade og jubilæumsannoncer

Jonas Kvist Jensen og Martin Mortensen Søe, ejere af A Bigger Boat, som udviklede tidslinjen og producerede de 37 videoer

Jens Hansen, ejer af Jens ApS og ansvarlig for filmmanus, tekst til faktablade, indhentelse af materialer og tilladelser og ikke mindst koordinering og styring af hele opgaven

Opgaven havde en størrelse, så ingen af os lige glemmer den, men vi er SÅ klar til sammen at løse en tilsvarende opgave igen.